تبلیغات
مجنون بى لیلا - رویا

مجنون بى لیلا

رویا

رویاها یت را محکم بچسب رویاهایت سفت در بغلت نگاه دار 


رویاهایت را در گوشه ای مخفی کن و هر روز آن ها را نگاه کن و هر روز آن را با دستمال امید


تمیز کن تا گرد و خاک زمانه روی آنها ننشیند و حسرت نرسیدن نابودشان نکند.....،


که رویاها اگر بمیرند زندگی پرنده ای است شکسته بال ودرمانده و اسیر در قفس بی سرانجامی


رویاهایت را محکم بچسب که رویا ها وقتی نباشند زندگی کشتزاری است بایر کویری است بی آب


و علف بیابانی است گرم و سوزان با بادهای سهمگین و سرابی در دور دست


کوه هایی است  برف پوش ، یخ زده و  سرمای سوزان که تا مغز استخوان را می سوزاند.


رویاهایت را برای خودت نگه دار و ان را با کسی در میان نگذار رویاهایت را چون رازی 


بزرگ  نزد خودت نگهدار و به کسی نسپار .


در این روزگار مردمان سعی می کنند که تو را به سخره بگیرند تا لحظه ای شاد باشند و صدای


خنده هاشان گوش فلک را کر کند .


آرزوها و رویاهایت هر چند که کوچک باشند شاید رویایی به اندازه یک لبخند یا آرزوی یک


دلخوش و یا ........[ جمعه 8 شهریور 1392 ] [ 12:23 ق.ظ ] [ ] [ نظرات() ]