مجنون بى لیلا

مجسمه

بیا آخرین شاهکارت را بیبین مجسمه ای با چـشمانی باز خیره به دور دست خیره به هرسو 


شاید شرق شاید غرب مبهوت یک شکست، مغلوب یک اتفاق مصلوب یک عشق، مفعول یک تاوان


له و تباه شده زیر بار سنگین یک اعتماد، خرد شده ای از یک خیانت که خرده هایش را باد دارد


می برد و به هر سو که می خواهد می اندازد تکه ای را در مرداب  می اندازد و تکه دیگر را در


بیایان و تکه ای را در گوشه ای دیگر و او فقط خاطراتش را محکم بغل گرفته خاطراتی هر چند


تلخ و شیرین و یا شاید هم ناگوار…


بیا با توام نترس بیا آخرین شاهکارت را ببین مجسمه ای ساخته ای به نام من ،منی که دیگر گرفتار


هیچ تند بادی نخواهد شد.منی که دیگر با هیچ کس رفاقت نخواهد و خود را گرفتار هیچ عشق خیالی


نخواهد کرد و دیگر راه خود را گم نمی کنم یعنی تلاش می کنم که گم نکنم و فریب هر چشمانی را


نخورم و خام هر لبخندی نشوم .آری این من با آن من دیگر تفاوت دارد بیا و آخرین کارت را ببین


آدمی ساخته ام  دیدنی و این را مدیون آن خیانت تو هستم و بابت  ان از تو ممنونم[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 01:25 ق.ظ ] [ ] [ نظرات() ]