تبلیغات
مجنون بى لیلا - آوای درون

مجنون بى لیلا

آوای درون

براستی چه کسی باور خواهد کرد که مردی پیش چشم عابران بدون اینکه فریادی بزند در حال مرگ


است در ظاهر او هیچ مریضی و مشکلی ندارد و  و کسی برای نجات دادنش از مرگ هیچ گونه


راه حلی ندارد . در نگاهش موجی از شادی و جود دارد و بر لبانش خنده انگار که هیچ مشکلی


نیست اما کمی دقت می کنی و به درد دلش که گوش می دهی می بینی او از درون در حال پوسیدن


است از درون در حال سوختن است مانند خانه های فرسوده خشت و گلی که آرام آرام در حال فرو


ریختن است تا به ویرانه ای تبدیل می شودبا نگاهش به تک تک افراد دورش نگاه می اندازد در


چهره مردمی که به دورش جمع شده اند چه می بیند و به چه فکر می کند  و همچنان بر لبانش خنده


و دستانش گرم است  و کسی نمی بیند مشکلاتش را دردها و گرفتاری هایش را شکستن و از بین


رفتن بالهای آرزوهایش را به گل نشستن کشتی زندگیش را در ساحل مشکلاتش را و براستی چه


کسی باور خواهد کرد مردی بدون فریاد زدن در حال مرگ است و آرام و بی صدا مرگ را در


آغوش می گیرید و با او هم آغوش می شود.
[ جمعه 20 اردیبهشت 1392 ] [ 12:24 ق.ظ ] [ ] [ نظرات() ]