تبلیغات
مجنون بى لیلا - افسوس

مجنون بى لیلا

افسوس

افسوس که تمام خاطره های من از خون است خاطره هایی که دلم را زخمی کرده و هر روز صبح آن ها


را مرور می کنم و باز بدون اینکه التیام یابند آنها را دوباره پانسمان می کنم و به مداوایشان می پردازم

 

من یقین دارم حقیقت تنها در سایه ها دیدنی است من یقین دارم که حقیقت تنها در داستان هاست در


افسانه هاست و بدرستی حقیقت جای خود را به دروغ داده است.

 

گاه به این موضوع می اندیشم ، خبر مرگ مرا به حقیقت یا به دروغ چه كسی با چه كسی خواهد گفت

 

و گاه به آن می اندیشم  كه كمی قبل تر از مرگ خودم خبر فوت دلم را دل خون آلودم را  چه كسی به تن


خسته و مجروح تر از چشم ترم می گوید. 


فرشته مرگ پرواز می کنی و اوج می گیری در ارتفاع وحشت ، وحشت انسان از مرگ حتی وحشت


از به زبان اوردن نامش ومی گستری بال های پنهانی حقیقت را حقیقتی را که در پشت ازدحام زندگی


و روزمرگی هایمان گم شده است و زمانی آن را باور می کند آدمی که دیر شده است .


آری یادت هست من تو را خواندم به نام که نامت ارامش ابدی است و "مرگ" نام تو است.


چه لمس کردنی است و این تنها حقیقت زندگی است وجود سرد من چه خوب با اسم تو اشنا است


تو هستی، و من به بودنت ایمان دارم


صفت بودن را، سبزی را، رستن را و مرگ پایانی بر همه دردهاست







[ جمعه 4 اسفند 1391 ] [ 01:22 ق.ظ ] [ ] [ نظرات() ]